Uvod#

Jupyter Book Badge

Tukaj najdete predloge laboratorijskih vaj pri predmetu Procesiranje signalov, ki se izvaja v letnem semestru 1. letnika Magistrskega študijskega programa na Fakulteti za Strojništvo v Ljubljani.

Predloge so pripravljene v obliki interaktivnih Jupyter Notebook dokumentov, katerih izvorna koda je prav tako objavljena in je namenjena pripravi in izvedbi laboratorijskih vaj.

Sodelovanje na vajah

Na laboratorijskih vajah se bomo ukvarjali z zajemom in obdelavo realnih signalov. Na vaje zato pridite pripravljeni tako, da vnaprej preštudirate predlogo vaje, ki se vsebinsko navezuje tudi na aktualno predavanje. Sodelovanje na vajah bomo preverjali s tedenskimi nalogami.

Poseben pomen v predlogah imajo označeni okvirčki, v katerih so zapisne:

Note

Dodatne koristne informacije v zvezi s snovjo.

Naloga

Naloge, ki jih bomo na vajah raziskali skupaj.

Naloga

Naloge, ki jih boste na vajah reševali samostojno.

Preverjanje

Domače naloge in naloge, namenjene preverjanju sodelovanja na vajah.

Domače naloge

Vsebina domačih nalog bo individualizirana, podatke za svojo nalogo najdete v e-učilnici.

V skaldu z naovdilom naloge pripravite kratko poročilo (od 3 do 10 celic s kodo), v katerem najprej povzamete zahteve naloge ter svoje podatke. V poročilo vključite tako kodo rešitve kot kratke komentarje na nalogo (primerna oblika je npr. Jupyter Notebook).

Dodatek: Za možnost višje ocene sodelovanja na vajah bodite pozorni na predloge razširitve domače naloge.

ODDAJA DOMAČIH NALOG poteka preko e-učilnice.

Rok za oddajo je dan naslednjega predavanja pri predmetu, če ni v nalogi definirano drugače.

Sistem omogoča oddajo več datotek. Če poročilo domače naloge pripravite v programskem okolju (npr. Jupyter Notebook), v e-učilnico oddajte tudi poročilo v .pdf obliki.

Jupyter Notebook datoteko enostavno pretvorite v PDF File -> Print Preview -> Print to PDF.

jupyter_pretvorba

Kriterij ocenjevanja sprotnega dela

Ocena [%]

Komentar

< 50

Na vajo niste ustrezno pripravljeni in minimalne zahteve naloge niso izpolnjene / poročilo ni ustrezno oddano.

< 60

Na vajo niste ustrezno pripravljeni ali minimalne zahteve domače naloge niso izpolnjene.

(60, 70]

Osnovne zahteve naloge so izpolnjene s pomanjkljivostmi (npr. neustrezno predstavljeni podatki naloge, nepopolno opremljeni grafi, brez komentarja osnovnih ugotovitev…).

(70, 80]

Izpolnjene osnovne zahteve naloge, zadostno poročilo.

(80, 90]

Izpolnjene osnovne zahteve naloge, dodatna vsebina s pomanjkljivostmi (npr. pomankljivo interpretirani rezultati…).

(90, 100]

Ustrezno uporabljena, predstavljena in interpretirana dodatna vsebina.

V primeru zamude se ocena domače naloge zniža (10% / dan).